Garanti

Som medlem af Danske Anlægsgartnere er vi også omfattet af Håndværker Garanti.

Dette betyder at du som kunde sikret erstatning ved mislykkede anlægsprojekter, da vi er omfattet af Danske Anlægsgartneres Garantiordning.

Garantiordningen er en del af Håndværkets Ankenævn, der behandler uoverensstemmelser mellem medlemmerne af Danske Anlægsgartnere og deres kunder. Garantiordningen er en sikkerhed for dig, da du er garanteret det udførte arbejdes kvalitet såvel som pris. Dette er også gældende i tilfælde, hvor pågældende anlægsgartnerfirma er lukket eller ikke er indstillet på at udbedre de påviste mangler.

Danske anlægsgartnere logo

Har du en forespørgsel?

Du kan ringe til anlægsgartner Henrik Furrebæk på telefon 42 58 50 00. Du kan også henvende dig skriftligt på fur-anleg@live.dk 

eller via formularen her.