Regnvandskonsulent

Henrik Furrebæk er i år 2017 uddannet Regnvandskonsulent gennem Teknologisk Institut og Københavns Universitet. Derfor tilbyder vi nu, at kunne rådgive samt udføre LAR-anlæg, hvor regnvand håndteres på egen grund, f. eks ved regnbed, faskiner eller nedsivning i egen plæne.

Har du en forespørgsel?

Du kan ringe til anlægsgartner Henrik Furrebæk på telefon 42 58 50 00. Du kan også henvende dig skriftligt på fur-anleg@live.dk 

eller via formularen her.

Men hvad betyder LAR?

LAR står for Lokal Afledning af Regnvand, hvor overfladevand håndteres på en ansvarlig og miljørigtig måde. Der findes talrige LAR-løsninger som alle kan kombineres, hvor du kan tage dig af dit regnvand på sådan en måde, at det ikke overbelaster den offentlige kloak.

Som en del af klimatilpasningen til større og mere intensive mængder nedbør, ønsker flere kommuner at du som borger selv håndtere dit regnvand på egen grund. Der kan i nogle kommuner opnås et tilskud hvis regnvandet separeres fra offentlig kloak op til 24.000,- kr.

Der findes en stor variation af LAR-løsninger som overordnet kan opdeles i tre hovedkategorier, hvoraf de alle sammen kan kombineres, sådan at løsningen bliver mest mulig effektiv.

Nedsivning af regnvand

Her kan løsninger som regnvandsbede, græs lavning, grøfter, faskiner og permeable belægninger mm. Foreslås.

Forsinkelse af regnvand

​For at forsinke regnvandet skal være en ekstra barriere for vandet gennem nedsivningen. Dette kan være grønne tage, vandhuller og bassiner.

Genanvendelse af regnvand

At genanvende er ofte noget som forbindes med miljøbevidsthed, hvilket også præger løsningen her. Man kan gøre brug af regnvandsbeholdere og tankanlæg som kan bruges til vanding i haven.

Forskellige faktorer spiller ind

Der er flere faktorer som kan påvirke nedsivningen af regnvand, når den ikke længere er koblet til offentlig kloak, derfor er det ikke altid givet hvilke løsninger der passer bedst til jeres grund. De forhold som kan påvirke er jordbundsforhold, grundvandsstand, eventuel forurening og dine ønsker for regnvandsløsningen, som har betydning for om du bør vælge en løsning, hvor du, nedsiver, forsinker, genanvender regnvandet eller kombineres disse.

Regnvand bør håndteres ansvarligt, da det kan have store økonomiske og personlige konsekvenser, hvis det mislykkedes. Derfor vil vi som uddannet Regnvandskonsulent, kunne rådgive om netop den løsning som passer til jeres grund og ønsker i forhold til geologiske og typografiske forhold samt de gældende krav fra kommunen og forsyningen.

 

Når i vælger at modtage rådgivning fra os, kan i være sikker på at, vi vil bidrage med idéer og inspirerende løsninger, hvor du som kunde tilgodeses i ønsker og behov. Vi har kompetencer til at hjælpe fra projektets start, fra at søge tilladelser og tilskud, til udførslen af den løsning i vælger samt hjælp og guidning til vedligeholdelse, så i har glæde af jeres LAR-anlæg i mange år.

Se hvad vi ellers kan udføre for dig

Vand i haven
Støttemure i granit & beton
Belægninger i granit & beton
Planter & græsetablering
Trapper i granit & beton
Lokal afledning af regnvand
Træarbejde
Havetegninger